en | sk
english version
Menu

Akupunktúra

Akupunktúra je jednou z najstarších foriem liečenia ľudí. Vznikla v Číne, jej počiatky siahajú do histórie spred 5000 rokov. Vyvinula sa do veľmi sofistikovaného a inteligentného liečebného umenia, ktoré už rešpektuje a využíva aj oficiálna "západná" medicína.
Akupunktúra je bezpečná a používa veľmi jemné spôsoby. Jej podstata spočíva vo vložení extrémne tenučkej ihly do špecifického bodu na tele, ktorého stimuláciou sa zmierňuje bolesť alebo štartuje samoliečebný systém.

 

 • Stupeň úspechu pôsobenia akupunktúry je celkom individuálny a stupeň chronickosti určitého stavu ovplyvňuje počet sedení aj účinnosť akupunktúry. Všeobecne povedané, čím dlhší je stav pred začiatkom akupunktúry, tým si obyčajne vyžaduje dlhšie liečenie.
 • Najmodernejšie výskumy dokazujú, že podráždenia spôsobené vpichom ihly do aktívneho bodu vyvolávajú zložitú reťaz reakcií organizmu, do ktorej vstupujú rôzne oddiely centrálneho a periférneho nervového systému a tiež systém humorálnej a endokrinnej regulácie. Predpokladá sa, že zložitá reakcia organizmu na akupunktúru sa skladá z postupne sa rozvíjajúcich a vzájomne spätých reakcií: miestnej, segmentárnej, orgánovej a celkovej.
 • Akupunktúru nie je možné predávkovať, má vyslovene regulatívne pôsobenie.

Je mnoho teórií - tradičných a asi 22 zmapovaných vedeckých teórií, ktoré vysvetľujú systém a princípy fungovania akupunktúry.

 

Tradičná teória

Vychádza z Taoizmu, ako pôsobenie zložiek / princípov Jang-Jin. Životná energia Qi prúdi telom cez systém dráh tzv. meridiány, ktoré tvoria spojnicu bodov akupunktúry, sú spojené aj s vnútrom organizmu a s povrchovými i vnútornými orgánmi. Správne aplikovaná akupunktúra má uviesť oba princípy a kolobeh energie Qi do rovnovážneho stavu, a tým dosiahnuť uzdravenie. Alternatívou tradičnej teórie je učenie o piatich prvkoch a ich vzájomnej inhibícii a stimulácii.

 

Z vedeckých teórií vyberáme

 • Kapilárna teória predpokladá, že liečba akupunktúrou vyvoláva normalizačné zmeny kapilárneho prietoku v koži, v dôsledku ktorých sa zlepšuje výmena látok a plynov medzi krvou a tkanivami. Tieto zmeny bývajú najväčšie pri dráždení aktívnych bodov.
 • Teórie vychádzajúce z vplyvu akupunktúry na nervový systém. Podľa nich podstata akupunktúry spočíva v pôsobení na riadiace neurogénne mechanizmy využitím možnosti ovplyvňovania patologicky zmenenej činnosti organizmu cez existujúce vzájomné vzťahy medzi povrchom tela a vnútornými orgánmi. Cielené využitie preformovaných spojov vyvolaním aferentnej vzruchovej aktivity v oblasti prvého neurónu, ktoré vznikne podráždením aktívneho bodu, ovplyvní regulačné procesy v jednotlivých orgánoch a v celom organizme. Začnú fungovať najmä spätnoväzbové systémy na všetkých úrovniach od spinálnej až po kmeňové. Veľký význam má aj uplatnenie jednoduchých i zložitých senzorických a senzitívnych reflexov a reflexných systémov na rôznych úrovniach CNS...
 • Teória vrátkovej kontroly percepcie bolesti je jedným z najznámejších neurofyziologických teoretických objasnení analgetického pôsobania akupunktúry. Ide v princípe o tzv. zatváranie a otváranie "vrátok" nervových vlákien /podľa účelu/. Ak treba zamedziť spätnému vzruchu ako reakcie na bolesť, zatvoria sa. Ak treba naopak zmobilizovať zablokované vzruchy - vedenia signálu , treba ich otvoriť - napr. pri motorických poruchách...
 • Endorfínová teória je najmodernejšou fyziologickou interpretáciou neurohumorálneho pôsobenia akupunktúry, najmä v oblasti aktivizácie vnútorného analgetického  systému.
 • Teorie psychologického pôsobenia akupunktúry. Niektoré ju spochybňujú a narážajú na to, že ide o silný vplyv na báze sugescie, autosugescia, ba až hypnózy. Nie je to tak.

Psychologické faktory sú v mechanizme pôsobenia akupunktúry zakompované bezpochyby veľmi silno. Vychádza to zo samotnej podstaty akupunktúry, ktorá pristupuje k pacientovi ako k bio-psycho-sociálnej jednotke, pretože nevyšetruje a nelieči iba určité ochorenie alebo symptóm, ale celého človeka v jednote tela a psychiky.

/Dnes už aj laik má vedomosť o tom, že výrazné percento chorôb a ich schopnosti liečenia závisí od psychického stavu a postoja pacienta/.

Tento vplyv však nemožno v mechanizme pôsobenia akupunktúry v nijakom prípade pokladať za hlavný a rozhodujúci. Z množstva odborných vedeckých výskumov bolo potvrdených mnoho fyziologických a biochemických zmien v tele. Koniec koncov akupunktúra sa účinne používa u pacientov v bezvedomí, v narkóze a v hypnóze, takže títo o aplikácii nič nevedeli. V neposlednom rade, akupunktúra sa úspešne používa aj vo veterinárnej medicíne.

Existuje viacero teórií, ktoré sa snažia zmapovať a vysvetliť princíp akupunktúry z vedeckého hľadiska za posledných cca sto rokov.

cit. z knihy Základy praktickej akupunktúry - prim. MUDr. J.Šmirala

Akupunktúre sa v Palawi spa venuje MUDr. Petra Mendlová - akupunkturista, na základe LICENCIE vydanej Slovenskou lekárskou komorou, na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializovanom odbore akupunktúra a Osvedčenia vydaného Inštitútom postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve so sídlom v Prahe.

Indikácie: - vybrané

 • žľazy s vnútorným vylučovaním... : poruchy mechanizmu imunity, poruchy metabolizmu lipidov, obezita a iné hyperalimentácie
 • duševné poruchy: neuroticé poruchy - úzkostné stavy, hystéria, fóbie, depresia, hypochondria,... frigidita a impotencia, závislosti na návykových látkach - alkohol, tabak, barbituráty, antidepresíva,kokaín,... akútna reakcia na stres, adaptačné poruchy, koktavosť, poruchy jedenia, nespavosť, tiky
 • nervová sústava a zmyslové ústroje: migréna, parkinsonova choroba, tiky organického pôvodu, syndróm nepokojných nôh,... poruchy trojklanného nervu, choroby lícneho a iných lebkových nervov, choroby nervových koreňov a spletí, choroby zrakových nervov a ciest, choroby vonkajšieho ucha, nehnisavý zápal stredného ucha...
 • krvná a obehová sústava: hypertenzia, angina pectoris, ateroskleróza /ranné štádium/, zápal žíl dolných končatín, srdcová arytmia,...
 • dýchacia sústava: akútne zápaly nosohltana, prínosových dutín, hltana, mandlí, hrtana, priedušnice, priedušiek, priedušničiek,... alergická nádcha, astma, obrna hlasivkových väzov,...
 • sústava svalov, kostí, spojivového tkaniva: osteoartróza,... alergická a klimakterická artritída, opuch, bolesť kĺbu, ťažkosti pri chôdzi, choroby a bolesť chrbta, krížovej kosti, kostrče,... periférne entezopatie,...  
 • koža a podkožné tkanivá: atopická dermatitída, alergický ekzém, atopická, difúzna, diseminovaná neurodermatitída, prurigo, svrbenie a príbuzné choroby, alopécia,...

Kontraindikácie:

 • Absolútne kontraindikácie: hemofília a iné krvácavé stavy, akútne infekčné a horúčkovité stavy, prudké bolesti nejasnej etiológie, výrazná vyčerpanosť, stavy vyžadujúce urgentný chirurgický výkon, opilosť a prudké psychické vzrušenie, akútne psychózy s poruchami vedomia, vykonávanie akupunktúry lekárom, ktorý ju prakticky a teoreticky neovláda.
 • Relatívne kontraindikácie: gravidita, ťažšie formy diabetes mellitus, chorí výrazne ovplyvnení analgetikami, sedatívami a hypnotikami, náhle brušné príhody, dekompenzácia respiračného a kardiovaskulárneho systému.