PALAWI VIP CLUB

Palawi Club poskytuje zvýhodnené možnosti čerpania služieb v Palawi Asia spa.

VIP Bronz

klient, ktorý mal za ostatný kalendárny rok minimálne 10 návštev získava zľavu na služby v nasledujúcom roku 10%. Alebo si zakúpi kredit v minimálnej výške 550€ a zľava je akceptovaná v danom kalendárnom roku.

VIP Silver

klient, ktorý mal za ostatný kalendárny rok minimálne 15 návštev získava zľavu na služby v nasledujúcom roku 13%. Alebo si zakúpi kredit v minimálnej výške 850€ a zľava je akceptovaná v danom kalendárnom roku.

VIP Gold

klient, ktorý mal za ostatný kalendárny rok minimálne 20 návštev získava zľavu na služby v nasledujúcom roku 15%.  Alebo si zakúpi kredit v minimálnej výške 1100€ a zľava je akceptovaná v danom kalendárnom roku.

VIP zľavy nie je možné kombinovať s Last minute zľavou ani inými akciami. Klient si môže čerpať kredit so zľavou, ktorá je v danej chvíli pre neho výhodnejšia. VIP zľavy neplatia pre firemných klientov.

Benefitné systémy Palawi

Akceptujeme čerpanie služieb prostredníctvom Najzážitky, Enjoy, Edenred, E-ticket caffeteria a Benefit plus