PROCEDÚRY A MASÁŽE

Kredity Palawi

Z predplateného kreditu môžete čerpať masáže a procedúry.
Platnosť kreditu je 1 rok od vystavenia.

 

Kredit 200€

200 € s DPH/osoba

Kredit 200€

Kredit môže čerpať 1 osoba na procedúry a masáže v hodnote 200€. Platnosť kreditu je 1 rok od vystavenia.

Kredit 550€

550 € s DPH/osoba

Kredit 550€

Kredit môže čerpať 1 až 4 osoby na procedúry a masáže v hodnote 550€. Kredit má platnosť 1 rok od vystavenia

Kredit 850€

850 € s DPH/osoba

Kredit 850€

Kredit môže čerpať 1 až 5 osôb na procedúry a masáže v hodnote 850€. Platnosť kreditu je 1 rok od vystavenia.

Kredit 1150€

1150 € s DPH/osoba

Kredit 1150€

Kredit môže čerpať 1 až 5 osôb na procedúry a masáže v hodnote 1150€. Platnosť kreditu je 1 rok od vystavenia.